Wat kan ik voor u doen?Over Alex Saelen

Ik ben Alex Saelen.

Ik behaalde een diploma in Lichamelijke Opvoeding met een bijkomende specialisatie in Toegepaste Psychologie.

Gedurende zestien jaar speelde ik voetbal in eerste klasse bij respectievelijk KFC Diest, KSV Waregem en Thor Waterschei. Acht jaar hiervan was ik profvoetballer. Ik kan me dus zeer goed inleven bij (top)sporters. 

Na mijn sportcarrière kwam ik in de farmaceutische industrie terecht. Ik begon er als medische afgevaardigde, werd later District Manager, dan Sales Manager en ook Trainer in het Human Resources Departement.


Tot 2022 was ik partner en medeoprichter van Novellas Healthcare. In dit bedrijf, dat uitsluitend actief is in de gezondheidszorg, was ik  vooral verantwoordelijk voor Selectie en Rekrutering, Training en Coaching, voornamelijk op het gebied van communicatietechnieken in het algemeen, on-the-job coaching en persoonlijke groei.

Communicatie en omgaan met anderen is voor mij altijd de grote uitdaging geweest en dat is het nog steeds.Door de jaren heen volgde ik diverse trainingen in o.a. NLP, groepsdynamica, oplossingsgericht coachen, verbindend coachen, bemiddeling enz… omdat ik me zo breed mogelijk wilde scholen.

Ik behaalde dan ook verschillende certificaten in o.a. leiding geven en groepsdynamica. Ik behaalde een diploma als Certified Personal Coach aan de Universiteit van Antwerpen en aansluitend ook een certificaat van Practitioner in Lichaamstaal en in Face Reading.

Deze combinatie van opleidingen en skills stellen me in staat om snel en accuraat tewerk te gaan, geen stappen over te slaan, maar ook geen tijd te verliezen door overbodige vraagstelling. Directe coaching geeft immers vrij snel de beste resultaten en dit voor iedereen die daar zijn voordeel wil uit halen: bedrijven, leidinggevenden, sporters, studenten, ouders, pubers… noem maar op, kortom iedereen die een spiegel nodig heeft en handvatten om beter verder te kunnen.Mijn ervaringen als trainer, leidinggevende en bedrijfsleider combineer ik met mijn verlangen om mensen te helpen, want dat is waarvoor ik het doe: mensen challengen, ze uitdagen en stimuleren, kortom ze helpen in het vinden van de beste keuzes voor zichzelf. 

 

Waarom Coaching

Persoonlijke Groei

Persoonlijke groei draagt bij tot de ontwikkeling van elk individu (ook sporters). Het zal je stimuleren om jezelf te ontwikkelen en het zal je aanzetten tot het nemen van meer verantwoordelijkheden en tot zelfontplooiing om zo uw mogelijkheden maximaal te gebruiken.

Team Ontwikkeling

Team ontwikkeling is ontworpen om groepen te helpen zich verder en meer te laten groeien. Een team is een dynamisch systeem met uitgesproken en verborgen regels, individuele verwachtingen en visies, ontgoochelingen, verschillende persoonlijkheden en karakters. De som van deze factoren beïnvloeden de prestaties van elk teamlid maar ook van het ganse team.  

On-the-job Coaching

On-the-job coaching: vanwege de voortdurend toenemende verantwoordelijkheden, heeft een manager niet altijd de tijd en voelt hij niet altijd de noodzaak om zijn medewerkers goed te coachen. Daarom is een dergelijke begeleiding door een externe coach in zijn verschillende aspecten belangrijk. Helpen om prestaties van eenieder te optimaliseren en gedrag te verbeteren is een steeds meer aandacht vragende kwaliteit..


Algemeen:

Nieuwe leidinggevenden moeten worden bijgestaan; medewerkers hebben het soms moeilijk in hun (nieuwe) job; een (nieuwe) CEO heeft geen spiegel meer; 

Sporters vallen uit de ploeg, bereiken hun vroegere niveau niet meer, twijfelen voortdurend, …

Man of Vrouw hebben het moeilijk hun plaats te vinden in hun relatie…

Dit zijn allemaal redenen om er een externe coach/mentor/trainer bij te halen. Ik ben het alle drie.

Specialisatie:

- Intermenselijke relaties (in familiebedrijven)

- Coachen van "new talents"

- Klankbord van CEO's

Ik kan helpen bemiddelen groeien beslissen met spiegelen met coaching met training met begeleiding en steunen met schoolkeuze met studiekeuze

Mijn Visie

Ik wil ten allen tijde het beste halen uit jezelf en uit je bedrijf. 

Iedereen heeft immers een oneindig potentieel, maar meestal beperkte tijd en middelen om zijn of haar levenswerk te realiseren. Daarom sta ik voor realisme in persoonlijke en professionele doelstellingen.

Concrete antwoorden die afgestemd zijn op wat mensen nodig hebben en die aangereikt worden op de manier die voor de vragende partij werkt, daar streef ik naar, net zoals ik sta voor Ik sta voor essentie en eenvoud: helpen waar het moet en waar ik kan. Geen doorgedreven protocol, geen opgeblazen organisatiestructuren, dogmatische standpunten, uitgesponnen verhalen... Simpel maar efficiënt

Recht naar de kern en van daaruit efficiënt stappen zetten.

Mijn Missie

Ik probeer mijn visie te realiseren door een zeer persoonlijke en veilige benadering.

Het feit dat ik een gecertificeerde coach en erkende loopbaanbegeleider ben enerzijds, maar ook een master in Lichaamstaal en in Face Reading anderzijds, helpt mij om de situatie en de coachingsvraag vrij snel te kunnen ontdekken.

Ik coach particulieren, professionals, leidinggevenden en ondernemers bij hun werk- en levensvragen, maar net zo goed jongeren die moeite hebben met keuzeproblemen en/of met zichzelf en/of met hun ouders. Ook het coachen van ouders met probleemkinderen en hoe daarmee om te gaan is een uitdaging.

Door mijn verleden in de sportwereld is ook het coachen van sportmensen voor mij een privilege, net zoals het werken rond communicatie in het algemeen.

 

Testimonials Van mijn klanten

De eerste keer dat ik contact opnam, was het op aanraden van een collega/vriendin die zag dat het niet goed met me ging. Ikzelf had het 'compleet gehad'. Als moeder van 2 kleine kinderen, partner van een man met een bloeiende zaak en zelf ambitieus zijnde, was ik erin geslaagd me compleet uit te putten. Ik zag geen uitweg meer, want mijn vriend wilde niet minder werken en mijn kinderen zouden niet sneller groeien. Ik begon hem te haten omdat hij zo veel werkte en ik daar het slachtoffer van was. Ik stond op het randje van een burn-out en leek geen kant op te kunnen. Door de gesprekken met Alex bleek dat dit maar het topje van de ijsberg was. Ik het zakdoekdozen vol gehuild, maar beetje bij beetje, klaarde de hemel op en kreeg ik terug grip op mijn eigen leven. Via coachingsmethodieken en -technieken heeft Alex de juiste snaren geraakt, hij heeft me inzichten geschonken, waar ik nooit alleen zou opgekomen zijn. Het belangrijkste wat ik meeneem uit de coachingssessies is dat je steeds verantwoordelijkheid hebt over je eigen leven. Dit inzicht gaf me de kracht om mijn leven de vorm en inhoud te geven die ik zelf wil. Ik heb geen grote veranderingen doorgevoerd, ons gezin kent nog steeds dezelfde samenstelling en onze jobs zijn dezelfde gebleven. Echter, ik sta nu heel anders in het leven. Ik neem nu mijn verantwoordelijkheid om naar eigen beste vermogen als een gelukkige vrouw door het leven te wandelen. Ik wil echt niet weten wat er gebeurd zou zijn indien ik de moed niet had gehad om toen het telefoonnummer van Alex te draaien... Bedankt, Alex!

Kristel

Kristel

Alex pendant quelques mois a été mon "psy" professionnel!

Pas avec le côté péjoratif que peut avoir ce mot mais au contraire avec ses aspects positifs: il m'aidé à apprehender des situations difficiles, il m'a écoutée attentivement et conseillée avec finesse.

Alex n'est pas quelqu'un qui impose mais quelqu'un qui propose des pistes, des solutions qui le plus souvent, sont venues de moi grâce à quelques questions judicieuses de sa part!

Collaborer avec Alex est une experience enrichissante que je conseille à d'autres!

Bien cordialement,

Brigitte

Brigitte

Leading a diverse team for the first time can be challenging. Despite the available know-how and skills there were still some doubts and setbacks. At that moment I was referred to Alex Saelen. After our first conversation we decided to start building a structured plan to lead my team to long-term success. He listened to my story, held a "mirror" in front of me, challenged me to use my skills to lead the team and assisted me in the creation of a smart managing plan. The impact of his coaching was clearly visible after some sessions resulting in better performance of my team and better sales. His coaching helped me to become a better leader. I would recommend Alex as a coach for everybody taking up a leading role for the first time or having difficulties managing a team.

A Sales Manager

Pharma Industry

A Sales Manager

I got to know Alex when he trained me as Jr. Medical Sales Rep.

20 years later I still appreciate his professionalism and his approach, now as a coach.

Alex will not provide you with the answers.

When you're confronted with a situation he will ask questions, or at least let you think about the situation from different angles.

He has a gentle and friendly style, but make no mistake friendliness is not the same as softness: as a coach his questions are confronting. You are put before the mirror, the objective being to think about the different angles yourself.

This is the richness of coaching: the answer or the insight come from within yourself.

Personally I believe strongly in this coaching approach.

Nico

Nico

Alex Saelen is for me an expert in his domain. He coaches you in a positive way taking always into account your personality.

He is always reachable if you need him. He takes the time which is needed or he makes an appointment on another moment.

He is also honest and open in his approach and asks for feedback afterwards.

Since he knows so much different markets and situations he is for me the ideal coach.

Philip

Philip

Situatieschets:

Tijdens mijn opleiding als implanteur van pacemakers bij Biotronik werd er van mij verlangd om een gesprek aan te knopen met Personal Coach Alex Saelen van Novellas Healtcare. De idee was om onder andere mijn communicatievaardigheden te bepalen en te verbeteren tijdens stressvolle situaties. Vlak voor dit gesprek ben ik gestopt met de job als implanteur en ben ik supportmedewerker voor klinische studies bij ditzelfde bedrijf geworden. Niettegenstaande deze beslissing ben ik op gesprek geweest bij Alex Saelen omdat ik hierdoor met verschillende vragen kampte. Deed ik nu een job in het verlengde van mijn kwaliteiten? Wat zijn überhaupt mijn kwaliteiten? Welke doelstellingen dien ik te beogen? Wat zijn mijn perspectieven? Ik wandelde op een pad, maar zonder richting.

De Coach Alex Saelen

Toen ik hem voor de eerste keer op zijn bureel ontmoette, kwam hij over als een integer, empathisch en verstandig man. Indien hij geen carrière had gemaakt als profvoetballer dan droeg hij nu mogelijk en witte jas en had hij een stethoscoop rond zijn nek hangen. Gedurende dit eerste gesprek merkte ik op dat hij een competente coach was wiens hulp en advies ik zeker zou kunnen gebruiken. Mijn these werd gerechtvaardigd in de toekomstige gesprekken.

Ik geloof dat Alex Saelens’ sterkte ligt in het feit dat hij je oprecht wilt helpen als je zelf bereid bent ook inspanningen te doen. Dat is volgens mij de basis van onze samenwerking.

Op dit moment werk ik nog met hem samen, maar ik ben geëvolueerd van iemand die de bomen door het bos niet kon zien naar een persoon die de ‘tips and tricks’ van het solliciteren dient te kennen. Deze positieve evolutie is tot stand gekomen door de combinatie van sportiviteit en tastbaarheid. Hij leerde me verschillende theorieën en concepten over communicatie  en doelstellingen en hierbij maakt hij vaak een link met sport. Dit zorgt ervoor dat, voor mij, de concepten zeer tastbaar worden en makkelijker getransfereerd kunnen worden naar de professionele wereld. Mijn ambities waren geen abstracties meer, maar realistische doelstellingen geworden.

Resultaten

Ik ben video-analist geweest van de nationale jeugd van KV Mechelen. Omwille van externe omstandigheden ben ik dat nu niet meer. Dus zijn competentie reikt verder dan zuiver de medische wereld.

 

Ik kan veel beter solliciteren, ondertussen heb ik de job kunnen binnenrijven die ik beoogde.

Rolf

Rolf

“Mr. Saelen is a person directly understanding my needs and professionally advising what exactly to do in very special circumstances. After his professional analysis of my business-situation I tried out his tips and tricks. It really worked out and helped a lot in solving my challenges. Thank you, Alex!”

Klaus COEurope

Klaus COEurope

Ik leerde Alex kennen, toen ik 15 jaar en volop aan het puberen was. Ik moest heel wat keuzes gaan maken; op persoonlijk, sportief en academisch vlak. En dat terwijl het voelde dat alles tegenzat. Na een eerste gesprek waarin ik afwachtend en onzeker was over het feit dat ik met ‘iemand’ over mijn problemen moest praten, werd Alex 1 van mijn weinige vertrouwenspersonen. Ik heb heel veel geleerd uit elk gesprek. Alex heeft een zeer grote invloed gehad op mijn dagelijkse leven, tot op de dag vandaag. Alex stond, en staat nog steeds, 24/7 klaar als het nodig is en dat geeft een goed gevoel. We hebben in de laatste 4 jaar een persoonlijke vriendschapsband opgebouwd. Alex is een oprecht persoon die mij er ook op zou wijzen als ik niet goed bezig ben. En belangrijker nog, hij gaat ervoor zorgen dat je zelf de oplossing zal vinden. Mede dankzij Alex heb ik risico’s durven nemen die ik anders nooit had durven nemen.  

 

Student-atleet VW in de USA

Vincent

Vincent

As a junior leader I needed somebody to address my concerns to and at the same time to show me the distinction between unneccesary and essential worries.

Alex Saelen perfectly summarized the do’s and don’ts in my new challenge based on interesting literature regarding leadership and years of experience. The meetings were given in a comfortable casual atmosphere.

I got the time to try it my own way while having the possibility to always fall back on Alex if in need for extra support.

 

Confronting but enriching were the sessions where I was forced to evaluate myself over time.

Veerle H

Vet. Bus.

Veerle H.

Veerle H.

Ik sta voor u klaar - 0477 - 48 25 53 Neem contact met me op


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/alexsaelen.be/httpdocs/libraries/quix/app/drivers/joomla/joomla.php on line 99